Priser gældende fra april 2017

Vi har overenskomst med Den Offentlige Sygesikring, og sædvanlig undersøgelse og udredning for barnløshed samt visse behandlinger er derfor gratis. Intet honorar, når både mand og kvinde har henvisning fra egen læge eller fra praktiserende gynækolog.

Alle ikke-overenskomstomfattede ydelser (undersøgelser/behandlinger) udføres for patientens egen regning i.h.t. prislisten.

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelt senere prisjusteringer. Yderligere prisinformation ved henvendelse til klinikken. Alle priser er eksklusive medicinudgifter.

 

IVF-behandling

IVF-behandling   21.000 DKK

 

IVF-pakke (3 behandlinger + forudsætter normal FSH)

 

Kvinder op til 35 år   41.000 DKK
Kvinder 36-39 år   45.000 DKK
Kvinder 40-42 år   48.000 DKK
Kvinder 43-45 år   51.000 DKK
Nedfrysning af befrugtede/ubefrugtede æg   4.000 DKK
Opbevaring af frosne æg ud over 1. år   2.000 DKK
Frysecyklus. Oplægning af optøede, befrugtede æg   5.500 DKK

Pakkeløsning bortfalder, hvis der indtræder graviditet, som går over fulde 12 uger eller efter 3 ægudtagninger.

   

 

Klik her og læs betingelser for pakkeløsninger >>

 

Tillægsydelser

 

Assisted Hatching (AHA)   3.000 DKK
ICSI   3.500 DKK
Blastocystdyrkning   2.500 DKK
Udtagning af sædceller/TESE   3.800 DKK
Anvendelse af donorsæd   1.700 DKK
Modtagelse af donorsæd fra sædbank/anden klinik   500 DKK
Håndtering af donorsæd fra sædbank/anden klinik pr. dag   500 DKK

 

Afbrudt behandling

 

Før ægudtagning   5.000 DKK
Ved ægudtagning   9.000 DKK
Efter ægudtagning (manglende befrugtning eller deling)   10.000 DKK

 

 

Afbrudt FER-behandling, efter optøning, manglende ægoverlevelse   4.500 DKK

 

 

 

Ægdonation

 

IVF donationscyklus med egen donor (medicin betales af recipient)   27.500 DKK
ICSI donationscyklus med egen donor (medicin betales af recipient)   30.500 DKK
IVF donation med anonym donor   40.000 DKK
ICSI donation med anonym donor   43.500 DKK
Ægdonation udført, ingen befrugtning eller deling (egen donor)   10.000 DKK
Ægdonation udført, ingen befrugtning eller deling (anonym donor)   21.000 DKK

 

 

Inseminationsbehandling (med henvisning)

 

Insemination   Gratis
Tillæg for anvendelse af donorsæd pr. dag   1.700 DKK
Modtagelse af donorsæd fra sædbank/anden klinik   500 DKK
Håndtering af donorsæd fra sædbank/anden klinik pr. dag   500 DKK

 

Inseminationsbehandling (uden henvisning)

 

Samtale med læge   1.000 DKK
Insemination 1 dag (inkl. 2 skanninger og 1 insemination)   3.500 DKK
Insemination 2 dage (inkl. 2 skanninger og 2 inseminationer)   5.000 DKK
Ekstra skanninger pr. dag   1.100 DKK
Tillæg for anvendelse af donorsæd pr. dag   1.700 DKK
Modtagelse af donorsæd fra sædbank/anden klinik   500 DKK
Håndtering af donorsæd fra sædbank/anden klinik pr. dag   500 DKK

 

Nedfrysning af sæd

 

Nedfrysning af sæd til senere brug   500 DKK
Cryotest   350 DKK
Opbevaring af nedfrosset sæd pr. år   850 DKK
Basishonorar ved nedfrysning af første sædprøve   500 DKK

 

Undersøgelser (med henvisning)

 

Første samtale med lægen   Intet honorar
Udredning inkl. 3 skanninger   Intet honorar
Ultralydsskanning, follikler   Intet honorar
Graviditetsskanning   Intet honorar
HSU   Intet honorar
Hysteroskopi   Intet honorar
Infektionsprøver ifølge vævsloven   Intet honorar
Hormonanalyser pr. stk.   Intet honorar

 

Undersøgelser (uden henvisning)

 

Første samtale med lægen   1.000 DKK
Udredning inkl. 3 skanninger   3.500 DKK
Ultralydsskanning, follikler   1.100 DKK
Graviditetsskanning   1.100 DKK
HSU   1.500 DKK
Hysteroskopi   2.100 DKK
Infektionsprøver ifølge vævsloven   800 DKK
Hormonanalyser pr. stk.   200 DKK

 

Sædanalyser (med henvisning)

 

Diagnostisk sædanalyse   Intet honorar

 

Sædanalyser (uden henvisning)

 

Diagnostisk sædanalyse   800 DKK
SDI-test (i samarbejde med SPZ-lab)   2.500 DKK

 

 

Der tages forbehold for trykfejl og eventuelt senere prisjusteringer. Yderligere prisinformation ved henvendelse til klinikken.