Ægdonation

Ægdonation kan være en hjælp til kvinder, der ikke selv kan producere egnede æg til befrugtning, hverken på naturlig vis eller ved kunstig befrugtning.

Hvem kan donere æg?

Alle raske kvinder kan frivilligt donere æg, uanset om de er i IVF-behandling eller ej. Donor skal:

  • være under 35 år.
  • være fysisk og psykisk rask.
  • være negativ for HIV, leverbetændelse, syfilis, gonorré og chlamydia.

Den donerende kvinde bliver mundtligt og skriftligt informeret om konsekvenserne af ægdonationen og skal underskrive en formel erklæring herom. Hun skal ligeledes tage stilling til, om hun ønsker at være åben eller anonym donor.

Behandling af den modtagne kvinde

Ved ægdonation er det nødvendigt at behandle den modtagende kvinde med naturlige kvindelige hormoner. I modsætning til hormonbehandling i forbindelse med IVF så er hormonbehandlingen ved ægdonation relativ enkel.

Krav i forbindelse med ægdonation

Kravene til de modtagende par er ikke lovregulerede, men baseres som hovedregel på hensyn til:

  • Parret selv - deres totale situation i det hele taget og ikke mindst kvindens helbredsmæssige forhold i forbindelse med og gennemførelsen af graviditet og fødsel.
  • Ægdonor og dennes interesse i at hjælpe et potentielt forældrepar, som ikke har andre muligheder for at opnå en graviditet end ved ægdonation.

Ventetid til ægdonation

Vi har ingen ventetid på ægdonation. Du vil kunne få tid til samtale i løbet af få dage.

Ægdonation i udlandet

Kvinder over 46 år må ikke behandles for fertilitetsproblemer i Danmark. Derfor har vi igennem mange år haft et virkelig godt samarbejde med IVI-klinikken i Alicante, Spanien, hvor man må behandle kvinder, indtil de fylder 50 år. Du kan læse mere om mulighederne for ægdonation i udlandet uden ventetid.