Ægdonation i udlandet

Vi har siden 2009 haft et samarbejde omkring ægdonation med IVI klinikken i Alicante i Spanien.

Samarbejdet fungerer således, at vi er IVI klinikkens ”forlængede arm” i Danmark. Det er IVI klinikken, der lægger behandlingsplanen, og dem der styrer hele processen. Vi sørger for at orientere klinikken om undersøgelser osv. og fungerer som mellemled mellem IVI klinikken og patienten. Resten af undersøgelserne foregår her i klinikken.

Lidt om IVI klinikken

IVI klinikken i Alicante er en del af en kæde af fertilitetsklinikker, der ligger i mange lande. Vi har selv besøgt klinikken og kan sige god for både personale, behandling og resultater.

IVI garanterer, at man modtager minimum 7 æg, men som oftest modtages 10-15 æg. Afhængigt af behandlingsforløbet dyrkes æggene til Dag 3 eller Dag 5.

Der må højst transfereres 2 embryoner i henhold til spansk lov. Halvdelen af de patienter, der får doneret æg, har overskydende æg, som kan fryses ned med henblik på senere transferering. Aldersgrænsen for at modtage æg er 50 år. I Spanien er det tilladt at udføre både æg- og sæddonation på samme tid.

Resultater

Chancen for opnåelse af graviditet er 55 % ved transferering af 1 embryon og 60 % ved transferering af 2 embryoner. Risiko/chance for tvillinger er 30 %. Graviditetsraten for transferering af enten friske æg eller æg, der har været nedfrosset, er den samme.

Sådan gør man

Hvis du er interesseret i ægdonation i Spanien, beder vi dig bestille tid til en samtale. Ved den samtale vil du blive grundigt informeret om, hvad der skal ske, ligesom vi vil foretage relevante undersøgelser og blodprøver. Herefter henviser vi dig til IVI klinikken, som ud fra vore oplysninger lægger en behandlingsplan for dig.

Antal besøg på IVI klinikken

Da alle undersøgelser foregår her på klinikken, er det kun nødvendigt at rejse til IVI klinikken en gang i forbindelse med ægoplægningen. Det er muligt at sende mandens sæd nedfrosset til IVI klinikken i de tilfælde, hvor det logistisk er svært for parret at være til stede i IVI klinikken på samme tid.

Hvad koster det?

Patienter henvist fra os får 11 % rabat. Den samlede pris til IVI er 8.876 Euro inklusive medicin til donor. Oplægning af fryseæg koster 1.520 Euro. Vores assistance koster 10.000 DKK for første behandling og 5.000 DKK for følgende cykli. Derudover skal man påregne udgifter til medicin ca. 3.000 DKK.

Yderligere info

Såfremt du måtte have yderligere spørgsmål, er du meget velkommen til at kontakte klinikkoordinator, Tine Degn, på tlf. 4460 9023.