Alternative behandlinger - akupunktur

Såvel danske som udenlandske hospitaler og private fertilitetsklinikker har igennem flere år anbefalet akupunktur i forbindelse med behandling af barnløshed. Flere studier og undersøgelser også fra Danmark tyder på en positiv effekt af akupunkturbehandlingen i hvert fald i forbindelse med IVF-behandling.

Der er i en større dansk undersøgelse - hvor akupunktur blevet givet omkring ægoplægningstidspunktet - påvist øgede chancer for graviditet og fødsel hos de patienter, der blev behandlet med akupunktur sammenlignet med dem, som ikke fik denne behandling. Man mener, at baggrunden for den positive effekt skal søges i blodgennemstrømningen, som muligvis forbedres i forbindelse med akupunktur.

Det hævdes fra behandleres side med erfaring på området, at akupunkturbehandlingen skal finde sted lige før og lige efter ægoplægningen på Fertilitetsklinikken. Det må desuden anses for væsentligt, at man forsøger at tilpasse behandlingsforløbet til den enkelte patients situation ud fra den tese, at individuelt tilrettelagte behandlingsforløb forbedrer effekten af behandlingen. Dog er der videnskabeligt set fortsat behov for yderligere undersøgelser af samme slags, før man vil være i stand til definitivt at fastslå, om akupunktur givet på ægoplægningstidspunktet reelt forøger chancen for graviditet og fødsel.

Visse studier tyder på, at effekten er størst hos kvinder < 38 år, men der er ikke endeligt videnskabeligt bevis for dette. Hvor vidt akupunkturbehandling har effekt ved inseminationsbehandling eller anden form for behandling mod barnløshed, er ikke på nuværende tidspunkt videnskabeligt undersøgt.

Her i klinikken anbefaler vi patienterne, at de får foretaget akupunktur i forbindelse med ægoplægningen – en behandling som udføres i samarbejde med en ekstern sygeplejerske, Vibeke Bergfors, som har stor erfaring i akupunkturbehandling. Vibeke Bergfors kan træffes på tlf. 44 98 99 22.

vibeke@akupunkturklinikken-bagsvaerd.dk www.akupunkturklinikken-bagsvaerd.dk