Hormonstimulation

Hormonstimulation kræver en nøje kontrol med ultralydsskanninger, som foretages gentagne gange under stimulationsbehandlingen for at undgå en for kraftig follikeludvikling med efterfølgende risiko for overstimulation (OHSS) og for flerfoldgraviditet.

Stimulationsbehandlingen bør afbrydes, hvis der er fare for, at én af disse to ovennævnte situationer skal og eller vil opstå, men også for at kunne styre follikelmodningen og af hensyn til timingen og eventuelle bivirkninger.

Kontrollen med stimulationsbehandlingerne bliver diskuteret i lægekredse. Som situationen er nu, kan man stort set undlade nogen form for kontrolundersøgelser, men blot på forhånd vælge en given behandling baseret alene på kvindens sædvanlige cykluslængde – og derved opnå graviditet hos nogle par.

Men jo nøjere kontrol af stimulationsbehandlingen der bliver udført, jo større muligheder er der for løbende og individuelt at korrigere og behandle de eventuelle utilfredsstillende forhold, der på denne måde bliver observeret undervejs i behandlingen.

Ønsker man den bedst mulige kontrol under behandlingen, skal der foretage skanninger i forbindelse med hormonstimulationen, og man kan følge effekten af behandlingen med blodprøver.

Her i klinikken analyserer vi mængden af østrogenproduktion i blodet ved behandlingsstart, og vi måler med ultralyd antallet og størrelsen af folliklerne.