Insemination

Inseminationsmetoden er generelt ikke velegnet til kvinder over 40 år på grund af dårlige resultater. Man kan forvente, at ca. 15 % bliver gravide pr. forsøg med partnersæd og lidt flere med donorsæd. Er der ikke opnået graviditet efter 3-4 behandlinger, bør parret overveje reagensglasbehandling.

Insemination med partnersæd

Insemination med partnersæd er mulig under disse omstændigheder:

  • Par med mild mandlig faktor. Her er det ikke altid nødvendigt at bruge hormonstimulation, da det oftest er lige så effektivt at køre spontan cyklus. Den spontane cyklus reducerer tvillingegraviditetsraten.
  • Uforklaret barnløse. Når insemination bruges ved uforklaret barnløshed, er der en højere graviditetsrate ved hormonstimuleret cyklus end ved en ustimuleret.
  • Mild til minimal endometriose.

Graviditetsraten er afhængig af antal motile sædceller ved inseminationen. IUI bør tilbydes, hvis der kan insemineres med mindst 2 mio. motile sædceller totalt, og bedst er chancen, hvis man har over 8 mio/ml sædceller til insemination.

Der foretages normalt 3-4 inseminationer.

Insemination med donorsæd

I tilfælde hvor man ikke kan anvende mandens sædceller til fertilitetsbehandling, kan man anvende donorinsemination under forudsætning af, at kvinden har åbne æggeledere og har ægløsning. Donorsæd kan benyttes:

  • Ved blokerede sædveje.
  • Hvis manden ingen sædceller har overhovedet.
  • Svær nedsat sædkvalitet og parret ikke ønsker at gennemgå IVF/ICSI.
  • Infektiøse sygdomme hos den mandlige partner så som HIV.
  • Når manden er bærer af en genetisk sygdom.
  • Svær rhesus-immunisering ved tidligere graviditet.