Klinikkens fertilitetsbehandlinger

Den seneste opgørelse over vores resultater for patienter < 40 år (juni 2016) viser

  • 42 % gravide efter IVF-behandling
  • 20 % gravide efter inseminationsbehandling
  • 24 % gravide efter inseminationsbehandling med donor

Resultaterne ligger over landsgennemsnittet, og det er vi ret stolte af.

Chancerne for et godt resultat ved de forskellige behandlinger er i meget høj grad afhængig af årsagerne til, at et par ikke opnår den ønskede graviditet ved egen hjælp inden for en given periode. Derfor lægger vi meget stor vægt på undersøgelser og udredning, og alt det kan I læse meget mere om under siden Uønsket barnløs.

Når vi kender årsagen, kan vi bedre planlægge og gennemføre den rigtige behandling. Vi tilbyder allerede nu en bred vifte af behandlinger, og der kommer flere til efterhånden, som teknologien og nye hormonpræparater udvikles.

Vi har gode muligheder for og stor erfaring med at tilrettelægge og udføre behandlingerne i overensstemmelse med det enkelte pars specifikke behov og ønsker.