Kvindelig udredning

For at få en tilstrækkelig vurdering af kvindens muligheder for at blive gravid er det nødvendigt med en grundig udredning.

Kvinden vil blive undersøgt på følgende tidspunkter:

  • I starten af cyklus
  • Midtcyklisk
  • Ca. 7 dage før forventet menstruation

En menstruationscyklus bliver regnet fra første blødningsdag til den sidste dag før næste menstruation. Samtidig med disse undersøgelser vil der blive taget blodprøver.

Scanning og ultralyd, i starten af cyklus

Skanning og ultralyd foretages inden 6. cyklusdag, hvor æggestokken er i hvilefase, og alle hormoner produceres i ringe mængde. Skanningen, som foregår ved ultralyd, er en undersøgelse af livmoderens form, størrelse, placering, lejring, dens indre slimhindestruktur samt æggestokkenes placering, størrelse og indhold af follikler.

De fleste kvinder vil have menstruation på skanningstidspunktet, og vi ved af erfaring, at en del forbinder dette med ubehag, hvad der dog ikke er grund til. Af hensyn til udredningen er det en nødvendighed.

Scanning og ultralyd, midtcyklisk

Ved den midtcyklisk skanning og blodprøvetagning vil modning af ægget og ægløsningen bliver fulgt og vurderet. I perioden op til denne skanning bliver LH-niveauet samtidigt målt for at kunne kortlægge de hormonale forandringer op til ægløsningen. Dette foregår ved hjælp af en ægløsningstest i hjemmet.

Scanning og ultralyd, ca 7. dage efter ægløsning

Nu skannes kvinden for at se, om ægget har løsnet sig. Ligeledes tages der blodprøve til progesteronbestemmelse. Til tider løsner ægget sig ikke, hvilket kaldes LUF-syndrom.

Vandskanning eller røntgenundersøgelse af æggelederne (HSU/HSG)

Det er nødvendigt at vurdere passagen i æggelederne. Dette gøres ved en vandskanning (HSU) eller en røngtenundersøgelse af æggelederne (HSG).

HSU’en foretages ved, at vi sprøjter en steril og lokalbedøvende væske op i livmoderen og ud i æggelederne. Undersøgelsen foretages i klinikken. HSG’en foretages således, at der sprøjtes røntgenkontrast op gennem livmoderen og ud i æggelederne. Undersøgelserne viser, om der er passage igennem æggelederne. HSG’en foretages på hospital eller røngtenklinik.

Menstruationscyklus

En menstruationscyklus bliver regnet fra første blødningsdag til og med den sidste dag før den næste menstruation. En cyklus varer ca. 28 dage. Nogle har lidt kortere, andre lidt længere periode. Cyklussen starter med, at der frigøres hormoner fra det overordnede hjernecenter, og disse signalstoffer får hjernen til at øge produktionen af FSH hormonet.

FSH-hormonet er en forkortelse af "Follikel Stimulerende Hormon", hvor follikel er fagudtrykket for ægblære. FSH-hormonet påvirker de små og umodne ægblærer i æggestokkene således, at en af dem vil vokse til ca. 2 cm i diameter i løbet af en 12 – 14 dage.

Livmoderen gøres parat

I ægblærens væg dannes kønshormonet østrogen. Dette modner ægget inde i ægblæren. Østrogen frigøres i blodbanen og cirkulerer i kroppen, hvor det påvirker livmoderens indvendige slimhinde, så denne vokser og bliver forberedt til at modtage et befrugtet æg. Østrogen påvirker tillige dannelsen af slim i livmoderhalsen.

Ægløsning

Når østrogenproduktionen er tilstrækkelig høj, udløses det ægløsnende hormon, der hedder LH. LH påvirker den modne ægblære således, at ægblærens væg ophører med østrogenproduktionen og nu begynder at producere Progesteron.

Ægblæren kaldes nu for "det gule legeme". Denne kemiske ændring gør, at ægblæren bliver skrøbelig og brister 24 – 36 timer efter, at LH-hormonet er steget. Dette kaldes ægløsning.

Så længe der er er tilstrækkelig høj progesteronproduktion i det gule legme samt i blodet, får man ikke menstruation.

Menstruation

Er der ikke indtrådt en graviditet, falder progesteronniveauet ca. 14 dage efter ægløsningen, og dette udløser menstruation. Den indvendige slimhinde afstødes og ledes ud med menstruationsblodet. Herefter starter en ny cyklus.

Som tidligere beskrevet skal kvinden undersøges på forskellige tidspunkter af cyklus, da der er mange forskellige faktorer, der kan være årsag til den manglende graviditet.