Mandlig udredning

For at bedømme om årsagen til barnløsheden findes hos manden, er en eller flere aktuelle sædanalyser nødvendige. Mænds sædkvalitet varierer betydeligt fra sædprøve til sædprøve, så der kan blive tale om flere supplerende undersøgelser.

Manden skal undersøges nærmere, hvis en eller flere af følgende betingelser er opfyldt:

  • Sædprøven har vist stærk nedsat kvalitet.
  • Tidligere testikelcancer eller forstadier til cancer.
  • Tidligere strålebehandling mod pungen.
  • Infertilitetsanamnese og samtidig forekomst af gynækomasti (udvikling af bryster).
  • Der er dog andre årsager, men ovennævnte er de hyppigste.

Sædanalyser

For at bedømme om årsagen til barnløsheden findes hos manden, er en eller flere sædanalyser nødvendige.

Diagnostisk analyse

En diagnostisk undersøgelse af sæden er i første omgang nødvendig. Det er især antallet af sædceller og deres bevægelighed, vi kigger på. Ud fra denne undersøgelse besluttes det, hvilken fertilitetsmetode der skal benyttes.

SDI-test (Sperm DNA Integrity test)

SDI er en undersøgelse af sædcellernes kromatinstruktur - også kaldet det arvelige DNA-materiale. Man mener, at der er en sammenhæng mellem en dårlig pakning af arvematerialet i sædcellerne og ufrivillig barnløshed. En sædprøve kan ved den indledende sædprøve godt være bedømt til at være normal, men ved SDI-testen viser det sig, at sædcellernes DNA er beskadiget. Er DNA'et beskadiget kan ændringer i forhold til kost, motion, vægttab osv. i nogle tilfælde være nok, i andre tilfælde kan det være nødvendigt at foretage ICSI eller benytte donorsæd for at opnå graviditet.

Sædprøven afleveres her i klinikken, men testen udføres på SPZ-lab. Læs mere om testen på SPZ's hjemmeside www.spzlab.dk

Frysetest

Denne laboratorietest har til formål at belyse, om en sædprøve egner sig til nedfrysning og optøning. Før nedfrysning laver vi en sædanalyse, og sædprøven vurderes nøje inden nedfrysningen. Efter nedfrysningen foretages optøning af et enkelt strå. Dette gøres med henblik på at vurdere den optøede sæds kvalitet og dermed anvendelighed.