Sæddonation

For de par, hvor mandens nedsatte sædkvalitet er problemet, kan det være et klogt og godt alternativ at vælge behandling med sæd fra en anonym sæddonor.

Hvis manden slet ikke producerer sædceller, hvis han har en alvorlig arvelig sygdom, et handicap eller er bærer af et sygt gen, har udtalt autoimmunisering (sædcelle-antistoffer) eller hvis parret blot ikke ønsker IVF- eller ICSI-behandling, eller hvis de har været igennem resultatløse behandlinger af denne type, kan donorinsemination eller eventuel IVF-behandling med sæddonor være nærliggende, da det selvfølgelig også kan være nødvendigt med donerede sædceller i visse situationer ved den konventionelle IVF-behandling.

Der kan dog også være flere gode grunde til at vælge donorinsemination i stedet for IVF, idet donorinseminationen er billigere, kræver mindre hormonstimulation, er mindre indgribende, mindre ressourcekrævende, og metoden har alt i alt nok også færre bivirkninger.

Parret skal selvfølgelig være enige om denne løsning, og der skal foreligge bindende accept fra begge.

Behandlingen giver meget gode chancer for at få børn, hvis kvinden er under 40 år.

Udtagning af sædceller fra testiklen eller bitestiklen (TESE/TESA)

Hos 10-20% af infertile mænd findes ingen sædceller i sædvæsken. Dette kan skyldes en fejludvikling i eller mangel på sæddannende væv, eller at der er en fysisk blokering et eller andet sted i sædkanalsystemet, f.eks. efter sterilisation. I disse tilfælde kan man udhente sædceller ved hjælp af en kanyle efter forudgående lokalbedøvelse.

Behandlingsresultaterne er meget tilfredsstillende og lige så gode som ved almindelig mikroinsemination (ICSI), hvor sædcellerne tages fra en almindelig sædprøve.