Äggdonation

Äggdonation kan vara en möjlighet för kvinnor som inte själva kan producera ägg som är lämpade för befruktning, varken på naturlig eller konstgjord väg.

Vem kan donera ägg?

Alla friska kvinnor kan frivilligt donera ägg, oavsett om de behandlas med IVF eller inte. Donatorn ska:

  • vara under 35 år.
  • vara fysiskt och psykiskt frisk.
  • testats negativt för HIV, leverinflammation, syfilis, gonorré och klamydia.

Kvinnor som donerar ägg under en IVF-behandling ska i första hand ges möjligheten att ta ut tillräckligt många ägg till sig själv, dvs. att hon potentiellt ska ha möjligheten att lägga upp 2-3 embryon vid transfereringen. Kvinnor som väljer att donera ägg ska informeras både muntligen och skriftligen. Därefter skriva under en dokumentation om att hon har mottagit informationen och är fullt införstådd om innebörden.

Behandling av den mottagande kvinnan

Vid en äggdonation är man tvungen att behandla den mottagande kvinnan med naturliga kvinnliga hormoner. Det är nödvändigt att kvinnan är under behandling hela tiden eftersom man inte kan veta när det blir ägg tillgängliga.

Villkor förbundna med äggdonation

Villkoren för de mottagande paren är inte reglerat i lagstiftningen. Men som huvudregel tar man hänsyn till följande; Paret själv och deras helhetssituation och då inte minst kvinnans hälsotillstånd i förhållande till genomförandet av en graviditet och förlossning. Äggdonatorn och dennes vilja att hjälpa ett potentiellt föräldrapar som inte har någon annan möjlighet än att genomgå en äggdonation för att bli gravida.

Behandling vid avsaknad av på ägglossning

Vi hämmar kvinnans hypofys för att få hennes äggstockar i vilofas. Därefter ges det dagligen tillskott av hormon i form av östradioltabletter i 5-6 veckor i taget. Har det i denna period inte producerats några ägg till donation framkallas en blödning med hjälp av ett menstruationshormon. Kvinnans hypofys hämmas fortfarande. På 2:a eller 3:e blödningsdagen kan patienten börja om från början med östradioltillskottet, eller så ger vi ett tillskott av hormon i form av östradioltabletter utan att det resulterar i hämning men i en tillräckligt stor dos för att göra livmoderns slemhinna klar till att ta emot ägget. Ovan beskrivna behandling är standard här på kliniken.

Behandling vid normal ägglossning

Hos kvinnor som har en normal ägglossning sker behandlingen i en naturlig cykel. Det ges ett tillskott av Progesteron vid transfereringen. Progesteronet tas tills 12:e graviditetsveckan.

Väntetid till behandling med äggdonation

Generellt saknar vi donerade ägg och därför kan väntetiden i vissa perioder vara ganska lång. Just nu är väntetiden ca.1 år.