Alternativ behandling

Både danska och utländska sjukhus samt privata fertilitetskliniker har genom flera år rekommenderat akupunktur i samband med behandling av barnlöshet. I flera studier och undersökningar från Danmark ses en tendens att akupunktur har en positiv effekt speciellt i samband med IVF-behandling.

En större dansk studie, där akupunktur getts runt ägglossningen, visar att det är större chans att bli gravid och genomgå en förlossning för dem som fick akupunktur jämfört med dem som inte fick samma behandling. Man tror att orsaken till den positiva effekten ligger i blodgenomströmningen, som eventuellt ökar när man blir behandlad med akupunktur.

De akupunktörer som har erfarenhet inom detta område anser att akupunkturbehandlingen ska ske precis innan och precis efter ägguppläggningen på fertilitetskliniken. Dessutom är det viktigt att man försöker anpassa behandlingsförloppet efter varje patients situation, utifrån tesen att individuella behandlingsplaner förbättrar effekten av behandlingen. Vetenskapligt finns det fortfarande ett behov av ytterligare forskning på området, innan man kan säkerställa ett reellt samband mellan ökade chanser för graviditet och förlossning efter behandling med akupunktur.

Vi rekommenderar våra patienter att få akupunktur i samband med ägguppläggningen. Behandlingen utförs av en extern sjuksköterska, Vibeke Bergfors och kan nås på tel. +45 44 98 99 22.

vibeke@akupunkturklinikken-bagsvaerd.dk

akupunkturklinikken-bagsvaerd.dk