Hormonstimulering

Hormonstimulering kräver en noggrann kontroll med ultraljud och eventuella blodprover. Kontrollerna utförs flera gånger under stimulationsbehandlingen för att undgå en allt för kraftig utveckling av folliklar, vilket kan medföra en risk för överstimulering (OHSS) och flerbarnsgraviditet.

Stimulationsbehandlingen bör avslutas om det finns en risk för att någon av dessa tillstånd uppstår eller kan uppstå. Behandlingen kan även avslutas för att kunna styra follikelmognaden, timingen av denna eller på grund av eventuella biverkningar.

Kontrollerna under stimuleringen diskuteras mycket bland läkare. Som det ser ut nu behöver man i princip inga kontroller, utan man kan välja en behandling som är baserad på kvinnans vanliga cykels längd – och genom detta uppnå graviditet hos några par.

Men med mer noggranna kontroller av stimulationsbehandlingen, skapas större möjligheter att löpande och individuellt, korrigera och behandla eventuellt oönskade förhållanden som upptäcks under ett behandlingsförlopp.

För att uppnå den bästa kontrollen under behandlingen, ska man utföra skanningar i samband med hormonstimulering och dessutom följa behandlingens effekt via blodprover.

Blodprover och ultraljud: På kliniken analyserar vi östrogenproduktionen via mängden i blodet och folliklarnas storlek undersöks med ultraljud.