Klinikens fertilitetsbehandlingar

Den senaste sammanställningen av våra behandlingsresultat för patienter < 40 år (juni 2016), visar att:

  • 42 % blir gravida efter en IVF-behandling (provrörsbefruktning)
  • 20 % blir gravida efter insemination och
  • 24 % blir gravida efter insemination med säd från en donator.

Dessa resultat är över genomsnittet i Danmark, vilket vi är stolta över.

Chanserna för att bli gravid av de olika behandlingarna har en stark association till orsaken varför par inte blir gravida på naturlig väg. Därför lägger vi stor fokus på utredningen och dess innefattande undersökningar, vilket ni kan läsa mer om under rubriken ”Ofrivilligt barnlös”.

När vi funnit orsaken till barnlösheten, så kan vi planera och utföra den rätta behandlingen. Vi erbjuder redan ett flertal olika behandlingar, men tack vare tekniken och utvecklingen av nya hormonpreparat tillkommer det även nya behandlingsmöjligheter. Vi har goda förutsättningar och en gedigen erfarenhet att organisera och utföra behandlingar som passar ett pars specifika behov och önskemål.