Ofrivilligt barnlös

Under samlag utsöndras det miljoner av sädesceller i kvinnans slida. Härifrån simmar några av sädescellerna upp i äggledaren. En gång i månaden friges ett moget ägg från en av kvinnans äggstockar. Ägget fångas av äggledaren och det är här sädescellen tränger in i och befruktar ägget. Det befruktade ägget vandrar ner till livmodern, där det förhoppningsvis fastnar. Så simpelt – men ändå så svårt. Det finns många orsaker till att det ibland går fel, eller att det inte lyckas. En femtedel till en sjättedel av alla par har någon gång i livet fertilitetsproblem.

Om ett par inte uppnår graviditet efter att ha försökt i ett år, så bör man bli undersökt på vårdcentral. Undersökningen bör för mannens del bestå av ett spermaprov och för kvinnan blodprover, så att läkaren kan värdera kvaliteten på sädescellerna och om kvinnan har ägglossning. Som nästa steg skickar läkaren en remiss för ytterligare undersökning samt behandling på en fertilitetsklinik eller hos en gynekolog. Här vill man påbörja undersökningar och behandlingar för ofrivillig barnlöshet. Behandlingar som inte är kostnadsfria, men med goda resultat.

Innan man planerar och påbörjar en behandling är det nödvändigt att känna till orsaken till barnlösheten. Efter att vi tagit reda på orsaken till barnlösheten, kan vi konsultera och vägleda våra patienter till den mest lämpliga behandlingsmetoden och dennes varaktighet. Utredning och vägledning är nyckelord i den individanpassade behandlingsstrategin.

Specialiserad fertilitetsklinik

Vår klinik har under mer än 30 år utvecklats till en specialiserad fertilitetsklinik. Vi har som grundinställning, att genom undersökningar komma fram till den behandlingsmetod med minsta möjliga ingrepp, men som samtidigt ger den största chansen att uppfylla önskan om ett barn. Därför blir både kvinnan och mannen undersökta under utredningen.

Känslor associerat med ofrivillig barnlöshet

Ofrivillig barnlöshet är ofta associerat med känslor såsom dåligt självförtroende ”Är det något fel på mig som man eller som kvinna?” och skuldkänslor ”Är det mitt fel?”. Dessa känslor kan grunda sig på att man inte själv kan klara av att genomföra det mest basala i livet – fortplantningen. Men detta påstående kan inte vara mer fel, och de negativa känslorna kan medföra orimlig ilska och förebråelser mot sin partner.

De allra flesta som lider av ofrivillig barnlöshet kan behandlas med framgång – de får ett barn. I genomsnitt får 70 % av de par som genomgår ett behandlingsförlopp ett barn.