Orsaker till infertilitet

Avtagande fruktbarhet

Är och har varit ett ämne som har fått mycket uppmärksamhet i media. Faktum är att kvinnans fertilitet minskar med åldern. Skandinaviska kvinnor blir äldre innan de väljer att få sitt första barn.

Här under listas de vanligaste orsakerna till ofrivillig barnlöshet. Hos 10 % av dem som lider av ofrivillig barnlöshet kan man inte hitta en orsak – hos varken mannen eller kvinnan.

Utebliven ägglossning

Kan vara orsaken. Ofta är orsaken hormonell och ärftliga förhållanden, fetma – eller det helt motsatta – t.ex. hos elitidrottare.

Insulin

Insulinproduktion och insulinkänslighet (insulinkoncentrationen i blodet) verkar ha en viktig roll i viktproblematiken hos vissa patienter och därmed också för ägglossningarna.

Äggledaren kan ha vuxit ihop

Detta gör att spermierna inte kan simma upp till ägget. Ägget kan också ha problem med att bli uppfångat av äggledaren. Sammanvuxna äggledare kan vara ett resultat av underlivsinflammation – och efter könssjukdomar så som klamydia och gonorré.

Förändringar i livmodern

Knutor och polyper kan vara orsaken till att det befruktade ägget inte fastnar i livmodern.

Nedsatt sädkvalitet

Kan vara orsaken till dålig fertilitet. Finns det inte tillräckligt med spermier, som kan simma upp till ägget, så sker det inte en befruktning. Ärftliga förhållanden, osund livsstil, miljöförhållanden, vissa sjukdomar och nyttjandet av muskeluppbyggande preparat kan medföra dålig sädkvalitet.

Dåligt packad arvsmassa

Kan vara orsaken till att behandling med insemination eller provrörsbefruktning inte fungerar. Det kan vara avvikelser i mannens eller kvinnans kromosomer eller problem med kvaliteten på kvinnans ägg. Den senaste forskningen har adderat ytterligare en faktor som har stor betydelse för fertilitetsbehandlingens resultat; nämligen dålig packning av arvsmassan i mannens spermier. Hos 20-25 % av de par som använder sig av offentlig eller privat fertilitetsbehandling, ses en dåligt packad arvsmassa i mannens sädesceller.

Livsstilsfaktorer

Ålder, rökning, kaffe och över-eller undervikt har en väsentlig roll för fertiliteten.