Patientinformation och patientinstruktioner

Junokliniken tar emot patienter från ”sjuksäkringsgrupp” 1 och 2 samt patienter med sjukförsäkring.

Grupp 1-patienter

Du ska ha en remiss från din husläkare och remissen ska vara skickad elektroniskt innan du kan beställa tid. Remissen gäller för utredning av en sjukdom och fungerar som ett klippkort med 6 klipp. E-mail konsultation och telefonkonsultationer räknas som ½ klipp. Remissen får inte vara mer än 6 månader gammal. När det är akuta problemställningar så beställer din läkare tid till dig. Konsultationen och behandlingen är gratis.

Grupp 2-patienter

Patienter från grupp 2 behöver ingen remiss. Du betalar själv för en del av konsultation och eventuell behandling.

Patienter med sjukförsäkring

Har du en privat försäkring eller en försäkring via din arbetsplats, så kan du bli undersökt och behandlad här.

Konsultation och sjukformulär

Första gången du är hos upprättar vi en journal. Vi har utarbetat ett formulär som vi ber dig att fylla i. Det innehåller frågor om tidigare sjukdomar, allergier, medicin m.m. och om du är kvinna ditt blödningsmönster. Vi råder dig att fylla i formuläret hemma så att du har tillgång till all information. Det är också möjligt att fylla i sjukschemat hos oss. Du ska räkna med att det tar ca tio minuter.

Klicka här för att ladda ner sjukformulär för kvinnor.
Klicka här för att ladda ner sjukformulär för män.