Priser från och med juli 2017

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och senare prisändringar. Ytterligare prisinformation kan erhållas genom att kontakta kliniken. Alla priser är exklusive utgifter för medicin.

IVF-behandling

IVF-behandling 21.000 DKK

IVF-paket (3 behandlingar + kräver normalt FSH)

Kvinnor upp till 35 år 41.000 DKK
Kvinnor 36-39 år45.000 DKK
Kvinnor 40-42 år48.000 DKK
Kvinnor 43-45 år51.000 DKK
Frysning av befruktade/obefruktade ägg4.000 DKK
Förvaring av frysta ägg längre än 1 år2.000 DKK
Fryscykel. Uppläggning av tinade, befruktade ägg.5.500 DKK

Klicka här och läs om villkoren för paketlösningarna

Extra kostnader

Assisted hatching (AHA) 3.000 DKK
ICSI 3.500 DKK
Blastocystdyrkning 2.500 DKK
Uttagning af sädesceller/TESE 3.800 DKK
Behandling med donatorsäd 1.700 DKK
Mottagande av donatorsäd från sädesbank/annan klinik 500 DKK
Hantering av donatorsäd från sädesbank/annan klinik per dag 500 DKK

Avbruten behandling

Innan ägguttagning 5.000 DKK
Under ägguttagning 9.000 DKK
Efter ägguttagning (Ingen befruktning eller delning) 10.000 DKK
Avbruten FER-behandling, efter tining, inga överlevande ägg) 4.500 DKK

Äggdonation

IVF donationscykel med egen donator (medicin betalas av mottagaren) 27.500 DKK
ICSI donationscykel med egen donator (medicin betalas av recipienten)30.500 DKK
Paketlösningen upphör om graviditet över 12 veckor uppnås eller efter 3 ägguttagningar.

Inseminationsbehandling

Samtal med läkare1.000 DKK
Insemination 1 dag (inkl. 2 scanningar och 1 insemination)3.500 DKK
Insemination 2 dagar (inkl. 2 scanningar och 2 inseminationer)5.000 DKK
Extra scanningar per dag1.100 DKK
Tillägg för behandling med donatorsäd per dag1.700 DKK
Mottagning av donatorsäd från sädesbank/annan Klinik500 DKK
Hantering av donatorsäd från sädesbank/annan klinik per dag500 DKK

Frysning av säd

Frysning av säd till senare användning500 DKK
Cryotest350 DKK
Förvaring av fryst säd per år850 DKK
Basavgift vid frysning av första sädesprovet500 DKK

Undersökningar

Första läkarsamtalet1.000 DKK
Utredning inkl. 3 scanningar3.500 DKK
Ultraljudscanning, folliklar1.100 DKK
Graviditetsscanning1.100 DKK
HSU1.500 DKK
Hysteroskopi2.100 DKK
Infektionsprover enligt vävnadslagen800 DKK
Hormonanalyser per styck200 DKK

Sädesanalys

Diagnostisk sädesanalys800 DKK
SDI-test (samarbete med SPZ-lab)2.500 DKK

Vi reserverar oss för eventuella tryckfel och senare prisändringar. Ytterligare prisinformation kan erhållas genom att kontakta kliniken.