Spermadonation

Hos de par där infertiliteten beror på mannens nedsatta spermiekvalitet, kan det vara ett bra alternativ att välja en behandling med säd från en anonym donator.

Om mannen inte producerar några spermier eller om han har en allvarlig ärftlig sjukdom, ett handikapp, är bärare av ett sjukt arvsanlag, lider av utpräglad autoimmunisering (antikroppar mot spermierna) är donerad säd en bra möjlighet. Men också om paret inte önskar behandling med IVF- eller ICSI-behandling eller om paret har genomgått dessa behandlingar utan resultat kan insemination från donator eller eventuellt IVF-behandling med donerad sperma vara en lösning.

Det finns flera goda anledningar till att välja insemination med säd från donator stället för IVF. Det är billigare, kräver mindre hormonstimulering, är ett mindre ingrepp, kräver mindre resurser och har generellt färre biverkningar.

Självklart ska paret vara överens om denna lösning och om paret inte är gift så skall ett bindande avtal föreligga från både mannen och kvinnan. Om de är gifta ska det föreligga ett skriftligt godkännande från mannen innan behandlingen påbörjas.

Det är mycket stor chans att behandlingen resulterar i ett barn, förutsatt att kvinnan är under 40 år.

Uttagning av spermier från testikeln och bitestikeln

Hos 10-20% av alla infertila män finns det inga spermier i sädesvätskan. Orsaken till detta kan vara en missbildning eller avsaknad av den spermiebildande vävnaden. Det kan också bero på en fysisk blockering av sädesledarna t.ex. efter en sterilisering.

Resultat

Behandlingsresultaten är mycket tillfredställande. De är lika framgångsrikt som vid mikroinsemination (ICSI), där sädescellerna tas från ett vanligt spermaprov.