Utredning av kvinnan

För att få en överblick av kvinnans möjligheter att bli gravid är det nödvändigt med en grundlig utredning.

Kvinnan blir undersökt vid följande tidpunkter:

  • I början av menstruationscykeln
  • Mittcykliskt
  • Ca sju dagar innan förväntad menstruation

En menstruationscykel räknas från första dagen med blödningar till sista dag innan nästa menstruation. Under de ovanstående undersökningstillfällena tas det också blodprover.

Scanning och ultraljud, i början av cykeln

Scanning och ultraljud utförs innan dag 6 i menstruationscykeln, eftersom äggstocken är i vilofas och produktionen av hormoner är låg. Scanningen som utförs är en ultraljudsundersökning av livmodern. Fokus ligger på att undersöka dess form, storlek, placering, läge och inre slemhinna samt att undersöka äggstockarnas placering, storlek och follikelinnehåll.

De flesta kvinnor har menstruation när scanningen utförs, vilket vi av erfarenhet vet att många tycker är obehagligt, men helt utan anledning. Det är nödvändigt för utredningen att utföra undersökningen vid denna tidpunkt.

Scanning och ultraljud, mittcykliskt

Vid den mittcykliska scanningen och blodproverna följer man och bedömer äggets mognad och ägglossningen. Under perioden innan scanningen analyseras nivåerna av LH-hormon för att kunna kartlägga de hormonella ändringarna innan ägglossningen. Detta sker med hjälp av ägglossningstest hemma.

Scanning och ultraljud, ca sju dagar efter ägglossning

Nu scannas kvinnan för att se om ägget har lossnat. Det tas också ett blodprov för att bestämma progesteronnivån. Det händer att ägget inte lossnar, vilket kallas för LUF-syndrom.

Vattenscanning eller röntgen av äggledarna (HSU/HSG)

Det är nödvändigt att bedöma äggledarnas passage. Detta görs via en vattenscanning (HSU) eller en röntgenundersökning av äggledarna (HSG). HSU görs genom att vi för en steril och lokalbedövande vätska upp i livmodern och ut i äggledarna. Denna undersökning utförs i kliniken. HSG utförs genom att föra upp röntgenkontrast i livmodern och ut i äggledarna. De olika undersökningarna visar om det är fri passage genom äggledarna. HSG utförs på sjukhus eller på en röntgenklinik.

Menstruationscykeln

En menstruationscykel räknas från den första blödningsdagen till och med den sista dagen innan nästa menstruation. En cykel varar i ca 28 dagar. Några har lite kortare, och andra har lite längre. Cykeln startar med att det frigörs hormoner från det överordnade centret i hjärnan. Dessa signalämnen stimulerar en körtel i hjärnan till att öka produktionen av hormonet FSH.

FSH är en förkortning av ”Follikel Stimulerande Hormon”, där follikel är en medicinsk term för äggblåsa. FSH går in och stimulerar de små omogna äggblåsorna i äggstockarna, så att en av dem växer och blir ca två cm i diameter på 12-14 dagar.

Livmodern förbereds

I äggblåsans vägg bildas könshormonet östrogen. Hormonet gör så att ägget mognar inne i äggblåsan. Östrogen frigörs i blodomloppet och cirkulerar i kroppen, där det stimulerar livmoderns inre slemhinna så att den växer och gör sig redo att motta ett befruktat ägg. Östrogen påverkar också produktionen av slem i livmoderhalsen.

Ägglossning

När östrogenet når en tillräckligt hög nivå utsöndras ägglossningshormonet, som heter LH. LH påverkar den mogna äggblåsan så att dess vägg slutar att producera östrogen och börjar istället producera hormonet progesteron.

Nu kallas äggblåsan för ”gulkroppen”. Den kemiska förändringen gör så att äggblåsan blir skör och brister 24-36 timmar efter att LH har utsöndrats. Detta kallas för ägglossning.

Så länge gulkroppen producerar tillräckligt med progesteron som friges i blodet, så får man inte menstruation.

Menstruation

Om en graviditet inte infunnit sig, så faller progesteronnivån ca 14 dagar efter ägglossningen, vilket medför en menstruation. Den inre slemhinnan stöts bort och kommer ut som menstruationsblödning. Detta är starten på en ny cykel.

Det har tidigare beskrivits hur kvinnan ska undersökas vid flera olika tidpunkter i sin cykel, eftersom många olika faktorer kan vara orsaken till att en graviditet inte kan infinna sig.